Shetland sheepdog — kennel Iz Grafskogo Pomestija


 


 
 
 

– / news


World Dog Show , Zalzburg ( , )


19.05.2012

1.   (Versace iz GrafskogoPomestija)  -

2.   DAYSITAIL BLAZE OF GLORY -. 03.02.11
 (Evad Alexandrite Surprize – Daisy iz Grafskogo Pomestija) - 3

3.   ( Izabella iz Grafskogo Pomestija) - .  

4.   ( Vivien iz Grafskogo Pomestija) - 4 21

5.   (Magic Moment iz Grafskogo Pomestija)- 2

6.   (Yason iz Grafskogo Pomestija ) - ""

7.   (Vanil iz Grafskogo Pomestija ) - ""

8.   (  SUNRISE iz GRAFSKOGO POMESTIJA ) - ""

  


 
,
2005-2023 sheltie-graf.ru